Deze week: schoolfotograaf

Deze week komt de schoolfotograaf. Het rooster hiervoor volgt t.z.t.