Oudergesprekken

Gedurende de 1e weken van het schooljaar worden oudergesprekken gepland om kennis te maken met elkaar. Dit zal op gepaste afstand plaatsvinden en online wanneer dit gewenst wordt.