Welkom op IKC Het Sterrenbos

Wat leuk dat u ons gevonden heeft!

IKC Het Sterrenbos is een integraal kindcentrum, waar kinderen van 2 tot 13 jaar welkom zijn voor kinderopvang, peuterwerk, onderwijs en naschoolse opvang. Op ons IKC hebben wij nadrukkelijk de aandacht voor de totale ontwikkeling van ieder kind binnen een fijne en veilige speel- en leeromgeving.

IKC Het Sterrenbos kenmerkt zich door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van de kinderen, ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden zijn.

 

Waar kinderen samen groeien!

Het is onze missie om kwalitatief, hoogwaardig, toekomstgericht en waarde(n)vol opvang en onderwijs te bieden. IKC Het Sterrenbos gaat voor brede (talent) ontwikkeling van ieder kind! Ons uitgangspunt is ‘samen staan we sterker’ ten behoeve van het kind. Dit realiseren we door kennis, expertise, professionaliteit en faciliteiten van onderwijs en kinderopvang samen te brengen binnen één pedagogische en educatieve leerlijn voor kinderen.

 

Lees verder

IKC-gids 2024-2025

Wij vertellen u graag waar wij als IKC voor staan, hoe we uw kind uitdagen en motiveren om zichzelf te zijn. Hierdoor kan het kind het maximale uit zichzelf halen, alleen of juist samen met anderen. Dat lukt natuurlijk het best als kinderen plezierig met elkaar omgaan, onderlinge verschillen zien en elkaar respecteren. In onze IKC-gids leest u hoe wij ons onderwijs vormgeven.

 

Lees onze IKC-gids

Wij zijn een Vreedzame School

Met het hele IKC werken we aan een positief, veilig en democratisch klimaat op school. Dit doen wij volgens het concept van de Vreedzame School. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas én het IKC vormt en daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren open te staan voor verschillen tussen mensen en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Sociale vaardigheden die hierbij nodig zijn, komen uitgebreid aan bod. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. In het klimaat van de school voel en zie je dit terug. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

 

De Vreedzame School

JEELO - Uitdagend en projectmatig onderwijs

Jeelo staat voor JE Eigen Leer Omgeving.
Wij willen kinderen actief betrekken bij hetgeen ze leren. Kennis vergaren is belangrijk, maar wij vinden vaardigheden als samenwerken, initiatief nemen, ondernemerschap, presenteren, onderzoeken én het leren leren minstens zo belangrijk! Wij willen kinderen onderwijs bieden dat het kind in zijn totaliteit ziet en ruimte geeft voor de ontwikkeling van vele verschillende talenten. Dit gebeurt binnen de projecten van Jeelo!

Lees meer over Jeelo

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismaking!

Wat leuk dat u interesse heeft in ons IKC!

Wij vinden persoonlijk contact en samenwerking met ouders heel belangrijk. We maken daarom graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zo hebben we de tijd u meer te vertellen over ons IKC en krijgt u een goed beeld van het pedagogisch klimaat en de sfeer van onze opvang en onderwijs. Om die reden plannen we deze afspraak het liefst onder schooltijd.

Aanmelden voor een kennismaking