Tarieven dagopvang en BSO

Natuurlijk wilt u ook weten welke kosten kinderopvang met zich mee brengt. Onderstaand vindt u onze tarieven, vanzelfsprekend zijn deze inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn inbegrepen. Wilt u een persoonlijk advies? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij maken dan zo snel mogelijk een persoonlijk advies voor u.

Bruto tarieven, netto kosten!

De tarieven 2020 voor kinderopvang zijn bruto tarieven, uw netto kosten zijn altijd lager. De kosten voor kinderopvang betaalt u niet alleen. Van de overheid krijgt u een groot deel van de kosten terug. Dit is geregeld in de zogenaamde Wet Kinderopvang.  Hierin is geregeld dat ouders, werkgevers en de overheid de kosten van de kinderopvang delen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het arbeidscontract van de minst werkende ouder en het aantal opvangdagen. Het werkgeversdeel ontvangt u automatisch via de Belastingdienst. U hoeft dus niets bij uw werkgever aan te vragen. De teruggave kunt u als Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via de volgende link: www.toeslagen.nl 

 

Tarieven dagopvang

De dagopvang wordt berekend over 52 weken per jaar. Een dagdeel bestaat uit 5,5 uur, een hele dag bestaat uit 11 uur. De minimale afname van de dagopvang is 2 dagdelen per week. Klikt u op onderstaande link voor de uitgebreide informatie over onze dagopvang en de tarieven.

Klik hier: tarieven dagopvang 2023

Tarieven naschoolse opvang

Voor kinderen van 4 -13 jaar biedt Kinderopvang Zonnekinderen naschoolse opvang. De opvang wordt afgenomen in dagdelen, gerekend vanaf de eindtijd van de school die uw kind bezoekt tot 18.30 uur. De minimale afname van de buitenschoolse opvang is 1 dagdeel per week. Vanzelfsprekend zijn onze tarieven inclusief eten, drinken, fruit en tussendoortjes. Op de lange middagen, vakantiedagen en studiedagen ook inclusief lunch. Ook zijn alle activiteiten en uitstapjes inbegrepen in het tarief. Klikt u op onderstaande link voor meer informatie over onze buitenschoolse opvang en de tarieven. U vindt hier ook de informatie over de voorschoolse opvang en vakantieopvang.

Klik hier: tarieven naschoolse opvang 2023

Flexibiliteit

Kinderopvang Zonnekinderen biedt u flexibiliteit in uw contract op de volgende manieren:

Nationale feestdagen komen in aanmerking om te sparen of te ruilen

Het is mogelijk om Nationale Feestdagen te ruilen of de uren te sparen, indien de contractuele opvang dag valt op een nationale feestdag. Voor zowel het ruilen als het sparen (stapelen) zijn de hiervoor geldende voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in het “protocol ruildagen” en het “protocol extra opvang”. Deze zijn na te lezen in het Ouderportaal.

Contracturen sparen (alleen voor BSO)

Buiten de schoolweken heeft u recht op opvang gedurende dezelfde uren en tijden volgens het vso/nso contract. Indien u tijdens uw eigen vakantie geen gebruik maakt van deze opvanguren, mag u deze uren opsparen en inzetten tijdens de vakanties, wanneer u wel behoefte heeft aan opvang. Ook kunt u deze uren gebruiken voor bijvoorbeeld een studiedag of wanneer u een extra opvangdag nodig heeft. Zie voor verdere uitleg het protocol “extra opvang”. Deze regeling is alleen van toepassing op de BSO.

Even / oneven weken

Als u werkt in ploegendienst of onregelmatige diensten dan kan uw opvangbehoefte per week verschillen. Kinderopvang Zonnekinderen heeft hiervoor een oplossing: Indien u bij voorbeeld de ene week in ochtenddienst werkt en de andere week in middagdienst dan kunt de ene week uw kind in de ochtenden brengen en de andere week in de middagen (dit geldt bij dagopvang, minimum afname 2 dagdelen per week). Bij BSO geldt dat u in dit geval bijvoorbeeld de ene week wel gebruik maakt van BSO en de andere week niet. Dit aanbod is alleen geldig voor locaties waar de bezetting dit toelaat. Zodra de locatie te maken krijgt met een wachtlijst zullen wij u de dagen eerst op wekelijkse basis aanbieden, indien u hiervan geen gebruik wenst te maken dan zal het aanbod vervallen.

 

Offerte op maat

Wij helpen u graag bij het berekenen van uw bijdrage in de kosten. Wij bieden u een offerte op maat!  Onze afdeling relatiebeheer is u graag van dienst bij het berekenen van uw netto kosten. Houd hiervoor uw verzamelinkomen bij de hand. Dit hebben wij nodig om u goed te kunnen helpen. U kunt bellen met onze afdeling relatiebeheer tussen 08.30 – 13.00 uur via telefoonnummer 0316- 340079, of door het insturen van het contactformulier.