Informatie

Welkom op de website van IKC Het Sterrenbos! 

Integraal Kind Centrum (IKC) Het Sterrenbos is een dynamisch en fijn kindcentrum voor kinderen van 2 tot en met 13 jaarwaar vroeg– en voorschoolse educatie (VVE), peuteropvang, kinderopvang, onderwijs én buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken in een prettige speel- en leeromgeving.   

In onze organisatie werken (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Dat doen we door het samenvoegen van twee organisatieste weten Stichting Wonderwijs en Kinderopvang Zonnekinderen. 

Op onze site kunt u veel informatie vinden over ons Integraal Kind Centrum (opvang én onderwijs).
Ook in onze digitale IKC-gids leest u uitgebreide informatie over hoe wij onze opvang en onderwijs vormgeven. Wilt u meer weten of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op!