Openingstijden en vakantierooster

IKC Het Sterrenbos is 52 weken per jaar geopend op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur – 18.30 uur.

Tijden dagopvang,

voor- en naschoolse opvang

Dagopvang peuters 2-4 jaar:   07.00 uur – 18.30 uur
Voorschoolse opvang:              vanaf 07.00 uur – start schooltijd
Naschoolse opvang:                  einde schooltijd – 18.30 uur
Vakantieopvang:                        07.00 uur – 18.30 uur

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.

Maandag       8.30 – 14.30 uur
Dinsdag         8.30 – 14.30 uur
Woensdag     8.30 – 12.15 uur
Donderdag   8.30 – 14.30 uur
Vrijdag           8.30 – 11.45 uur (groep 1 t/m 4)
                        8.30 – 14.30 uur (groep 5 t/m 8) 

Kleutervrije vrijdagen

De kleutergroepen zijn gemiddeld eens per 2 weken de hele vrijdag vrij volgens een vastgesteld rooster.

Vakantierooster

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021
2e paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 3 t/m 14 mei 2021
2e pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021

Studiedagen

Vrijdag 4 september 2020
Maandag 28 september 2020
Woensdag 10 februari 2020
Woensdag 23 juni 2020

Tijdens studiedagen voor het personeel zijn de kinderen vrij.

Voor het totale overzicht van de (kleuter)vrije dagen en vakantiesklikt u hier.