Openingstijden en vakantierooster

IKC Het Sterrenbos is 52 weken per jaar geopend op maandag t/m vrijdag van 7.00 uur – 18.30 uur.

Tijden dagopvang,

voor- en naschoolse opvang

Dagopvang peuters 2-4 jaar:   07.00 uur – 18.30 uur
Voorschoolse opvang:              vanaf 07.00 uur – start schooltijd
Naschoolse opvang:                  einde schooltijd – 18.30 uur
Vakantieopvang:                        07.00 uur – 18.30 uur

Schooltijden

Wij werken met een continurooster.

Maandag       8.30 – 14.30 uur
Dinsdag         8.30 – 14.30 uur
Woensdag     8.30 – 12.15 uur
Donderdag   8.30 – 14.30 uur
Vrijdag           8.30 – 11.45 uur (groep 1 t/m 4)
                        8.30 – 14.30 uur (groep 5 t/m 8) 

Kleutervrije vrijdagen 2022-2023

De kleutergroepen zijn gemiddeld eens per 2 weken de hele vrijdag vrij volgens een vastgesteld rooster. Voor het totale overzicht van de (kleuter)vrijedagen en vakanties in schooljaar 2022-2023klikt u hier.

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
2e paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag: 18 mei 2023
Dag na hemelvaart: 19 mei 2023
2e pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen 2022-2023

Maandag 26 september 2022 (hele dag)
Maandag 12 december 2022 (hele dag)
Donderdagmiddag 6 april 2023 (vanaf 11.45 uur)
Woensdag 5 juli 2023 (hele dag)

Tijdens studiedagen/studiemiddagen voor het personeel zijn de kinderen vrij.