Jeelo – uitdagend en projectmatig onderwijs

Wij gaan ervan uit dat elke leerling zich permanent ontwikkelt. Het tempo waarin dat gebeurt, verschilt per individu. Die ontwikkeling stopt niet na de schoolloopbaan. De ene leerling zal zich dus verder kunnen ontwikkelen dan een andere leerling binnen een bepaalde periode. Wij spreken daarom bewust van ontwikkelingslijnen en niet van leerlijnen. Wij richten ons hierbij op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Betrokkenheid vergroten

Wij hebben daarom gekozen om naast de basisvakken als rekenen, taal, lezen en schrijven, projectmatig te werken op het gebied van wereldoriëntatie middels 12 projecten van Jeelo (Je Eigen Leeromgeving). Kinderen ontwikkelen zich in verschillend tempo. Sommige leerlingen maken zich bepaalde kennis en competenties eerder eigen dan anderen. Motivatie en betrokkenheid spelen hierbij een grote rol, maar ook sociale vaardigheden en studievaardigheden. Per leerling wordt per ontwikkelingslijn bekeken waar de leerling aan toe is. Zo wordt er optimaal gedifferentieerd. Tijdens projectmatig werken is er sprake van een doel waaraan het projectresultaat moet voldoen. Kinderen leren zo doelmatig en systematisch te werken. Ze weten waarom en waarvoor ze het moeten doen. En ze kunnen voldaan en trots zijn als hun projectresultaat aan de gestelde eisen voldoet. Het vergroot hun betrokkenheid.

Fundament voor de toekomst

Met projectmatig werken op het gebied van wereldoriëntatie wordt een fundament gelegd voor de toekomst van de leerlingen. Wij behandelen 12 projecten (6 projecten per jaar) van peutergroep tot en met groep 8. Een project wordt schoolbreed gedaan. Dat betekent dat alle groepen tegelijk met hetzelfde project bezig zijn met als doel: leerlingen leren meer, zijn goed voorbereid op de toekomst en benutten hun talenten maximaal. Jeelo gaat ervan uit dat leerlingen beter voorbereid zijn op hun toekomst als ze leren binnen maatschappelijke relevante contexten.

Pijlers van Jeelo

Jeelo projecten bestaan uit 3 pijlers:
Samen leven er wordt een verbinding gelegd vanuit de pijlers samen werken en zelfstandig leren naar de samenleving. Tijdens elk Jeelo project betrekken we maatschappelijke organisaties actief bij het leren. We gaan op bezoek bij een maatschappelijk organisatie en we nodigen een maatschappelijke organisatie op school uit. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en verbindt dat wat kinderen in de klas leren met de praktijk van het dagelijkse leven en werken. Zo wordt het onderwijs betekenisvol!

Samen werken kinderen werken tijdens elk project in kleine groepjes aan een eindopdracht. Ze oefenen voortdurend met zaken als samenwerken, plannen, evalueren, presenteren, vergaderen, feedback geven. Dat zijn onmisbare competenties en vaardigheden, die ze later in allerlei situaties kunnen inzetten. Kennis uit de pijler ‘zelfstandig leren’ wordt hierin meegenomen. Ook de vaardigheden en kennis uit de pijler ‘samen leven’ worden hierin betrokken. Eindopdrachten zijn telkens verschillend. De ene keer is het een werkstuk, vervolgens het organiseren van een speelgoedmarkt, het maken van een blog, het maken van een meubelstuk, een presentatie geven, een interview houden enz.

Zelfstandig leren kinderen ontdekken welke manier van leren het beste bij hen past. Wij bieden verschillende leerstrategieën aan waardoor kinderen hun voorkeursstijlen leren kennen en kunnen toepassen. Zelfstandig leren kunnen leerlingen niet vanzelf. Het ‘leren leren’ is daarom een rode draad in alle projecten. Dit biedt een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Wilt u meer weten over het werken met Jeelo? Kijk dan ook eens op de website www.jeelo.nl.