Jeelo – uitdagend en projectmatig onderwijs

Wij gaan ervan uit dat elke leerling zich permanent ontwikkelt. Het tempo waarin dat gebeurt, verschilt per individu. Die ontwikkeling stopt niet na de schoolloopbaan. De ene leerling zal zich dus verder kunnen ontwikkelen dan een andere leerling binnen een bepaalde periode. Wij spreken daarom bewust van ontwikkelingslijnen en niet van leerlijnen. Wij richten ons hierbij op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden.

Betrokkenheid vergroten

Wij hebben daarom gekozen om (naast de basisvakken als rekenen, taal, lezen en schrijven) projectmatig te werken op het gebied van wereldoriëntatie middels 12 projecten van Jeelo (Je Eigen Leeromgeving). We gaan ervan uit dat leerlingen iets NIET in een vaste volgorde leren. Sommige leerlingen maken zich bepaalde kennis en competenties eerder eigen dan anderen. Motivatie en betrokkenheid spelen hierbij een grote rol, maar ook sociale vaardigheden en studievaardigheden. Per leerling wordt per ontwikkelingslijn bekeken waar de leerling aan toe is. Zo wordt er optimaal gedifferentieerd. Tijdens projectmatig werken is er sprake van een doel waaraan het projectresultaat moet voldoen. Kinderen leren zo doelmatig en systematisch te werken. Ze weten waarom en waarvoor ze het moeten doen. En ze kunnen voldaan en trots zijn als hun projectresultaat aan de gestelde eisen voldoet. Het vergroot hun betrokkenheid.

Fundament voor de toekomst

Met projectmatig werken op het gebied van wereldoriëntatie wordt een fundament gelegd voor de toekomst van de leerlingen. Wij behandelen 12 projecten (6 projecten per jaar) van peutergroep tot en met groep 8. Een project wordt schoolbreed gedaan. Dat betekent dat alle groepen tegelijk met hetzelfde project bezig zijn met als doel: leerlingen leren meer, zijn goed voorbereid op de toekomst en benutten hun talenten maximaal. Jeelo gaat ervan uit dat leerlingen beter voorbereid zijn op hun toekomst als ze leren binnen maatschappelijke relevante contexten.

Wilt u meer weten over het werken met Jeelo? Kijk dan ook eens op de website www.jeelo.nl.