Kennismakingsgesprek | Aanmelden

Opvang én onderwijs onder één dak!

U kunt uw kind gedurende het hele jaar aanmelden bij ons IKC voor zowel de opvang als het onderwijs. Wij vinden persoonlijk contact en samenwerking met ouders heel belangrijk. We maken daarom graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zo hebben we de tijd u meer te vertellen over ons IKC en krijgt u een goed beeld van onze opvang en onderwijs. Om die reden plannen we deze afspraak het liefst onder schooltijd.  Op deze pagina leest u hoe u uw kind kunt aanmelden voor het onderwijs en/of de opvang. Om een afspraak te maken voor een rondleiding, kunt u onderstaand formulier gebruiken of telefonisch contact met ons opnemen.

Ellen van Bon – directeur | 026-3251549 | sterrenbos@wonderwijs.nl

Aannamebeleid IKC Het Sterrenbos – onderwijs

In schooljaar 2023-2024 verwelkomen wij ruim 470 kinderen, verdeeld over 19 onderwijsgroepen en een peutergroep. Alle ruimtes in het IKC worden gebruikt. Wij zorgen er te allen tijde voor, dat wij onze visie waarborgen. Wij bieden u de kwaliteit die u van ons IKC mag verwachten of gewend bent. Dit betekent dat er in enkele groepen beperkt (of geen) instroom mogelijk is. Kinderen die 4 jaar worden, worden in principe altijd geplaatst.
Wanneer er sprake is van overstap vanuit een andere school, dan vindt u onderaan deze pagina meer informatie over de werkwijze bij een zij-instroomtraject.

Ja, ik kom graag kennismaken!

Ja, ik wil mijn kind aanmelden!

Aanmelden bij school

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor het onderwijs, dan kan dat met het aanmeldingsformulier dat u van ons ontvangt tijdens het kennismakings-gesprek.

Aanmeldingsformulier
Wilt u het aanmeldingsformulier alvast invullen, dan kunt u dit hier downloaden en meenemen tijdens het kennismakingsgesprek.

Nb: ook als uw kind al wel bij ons op de peutergroep zit, moet het nog wel volgens bovenstaande manier aangemeld worden voor school.

 

“Kom je ook naar
IKC Het Sterrenbos?
Gezellig!”

Aanmelden peutergroep | dagopvang

In onze peutergroep zijn kinderen vanaf 2 jaar welkom. Wij bieden zowel dagopvang, als peuterspeelzaalactiviteiten (peuterarrangement) waarbij peuters 2 dagdelen aanwezig zijn. Aanmelden voor de peutergroep kan via Zonnekinderen middels deze link: Aanmelden peutergroep

Aanmelden Buitenschoolse Opvang

IKC Het Sterrenbos heeft zowel voor- als naschoolse opvang, in het gebouw grenzend aan het schoolgebouw. Dit is ’s ochtends van 7.00 uur tot 8.30 uur en ‘s middags na schooltijd tot 18.30 uur.

Wanneer u gebruik wilt maken van de voor- of naschoolse opvang, kunt u uw kind aanmelden via Zonnekinderen middels deze link: Aanmelden buitenschoolse opvang.

Werkwijze zij-instroom (onderwijs)

Wanneer u overweegt om over te stappen naar onze basisschool in verband met verhuizing of andere redenen, is het belangrijk dat wij als school een goed beeld van uw kind en zijn/haar onderwijsbehoeften hebben, zodat we kunnen onderzoeken of we binnen IKC Het Sterrenbos aan deze behoeften kunnen voldoen. Ouders hebben informatieplicht betreft de ondersteuningsbehoefte bij aanmelding. Het is daarom van belang dat wij alle relevante informatie van uw kind ontvangen (gegevens leerlingvolgsysteem, rapporten, in- en externe onderzoeksverslagen, relevante medische gegevens, etc). Wanneer uw kind eerder op een andere basisschool heeft gezeten, zullen wij de (mondelinge en schriftelijke) informatie van de vorige school meenemen en/of een kijkje gaan nemen op de school van herkomst.

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:

a. Wat is nodig om het onderwijs aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeftes van het kind?
b. Welke mogelijkheden heeft de school?
c. Is de school in staat de begeleiding te bieden en zijn wij dan de beste plek voor uw kind?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat de leerling nodig heeft en wat de school kan bieden. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat de overstap naar een nieuwe school een succesvolle wordt. Hoe wij doet doen, leest u in het document ‘zij-instroomtraject IKC het Sterrenbos’.