Gezinscoach op het Sterrenbos

Op dinsdagmiddag is gezinscoach Jennifer op het IKC aanwezig. Een gezinscoach kan laagdrempelig ondersteuning bieden bij verschillende vragen die spelen binnen de gezinssituatie. Dit kan gaan over eenvoudige of meer ingewikkelde vragen over uzelf, uw kind of uw gezin. In bijgaande flyer leest u hier meer over. Heeft u een vraag dan kunt u altijd even binnenwandelen of een afspraak maken via:
T: 06-55321664.
E: j.keenswijk@rijnstad.nl